Onze Normen

Ons bedrijf is gebaseerd op een tiental elementaire normen. Die helpen ons om u altijd met de beste vorm van dienstverlening te bedienen. Maar ook om onszelf op het spoor te houden. We realiseren ons immers maar al te goed wat onze verantwoordelijkheden zijn. Of u het nou leuk vindt of niet, uw ICT is nu eenmaal de ruggegraat van uw onderneming geworden. En daar wilt u dus geen pijn van hebben.

Om u enigszins te helpen bij uw besluitvorming nemen we de vrijheid deze normen met u te delen, opdat u weet waar wij staan. Ten opzichte van u, onszelf, de markt en de techniek.

Tot snel...!

 1 - Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk van stromingen, leveranciers en fabrikanten. Wij leunen op open standaards. Standaards die gedragen worden door zoveel mogelijk producenten en gebruikers. U bent niet gebonden. Dus ook niet per se aan ons wat dat aangaat...!
Gevolg: De beste propositie voor u...!


 

 2 - Betrouwbaar

Wij zijn met recht en absoluut aantoonbaar een betrouwbare partner...! We bestaan al bijna 30 jaar "for crying out loud"...! ‘Afspraak is afspraak’ is voor ons geen thema. Het is voor ons een toegepaste natuurwet...! Wij laten het simpelweg nooit afweten.
Gevolg: continuïteit in uw bedrijfsvoering...!


 

 3 - Consequent

Om de ontelbare ontwikkelingen te kunnen verwerken in ons dienstenpakket, moeten we ons consequent aan toepassingsregels houden. Dat garandeert een eenduidige toepassing van die ontwikkelingen, waardoor het allemaal weer overzichtelijk wordt.
Uw voordeel: optimale dienstverlening door voortschreidend inzicht...!


 

 4 - Vooruitstrevend conservatisme

Met andere woorden: zoeken in welke boom de kat zit en 'm er dan uit kijken. Maar in dat proces vooral niet de vooruitgang negeren. Nieuwe ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Sommige daarvan volgen we op en nemen we mee in ons dienstenpakket. Die kunnen wij dan weer gefaseerd bij u gaan toepassen, dus zonder dat we een schokgolf teweeg brengen. Gevolg: nieuwe maar toch toegankelijke technologie...!


 

 5 - Kennis

Kennis is het allerbelangrijkste dat we bezitten. We investeren er elke dag in. Het zit zelfs onlosmakelijk verweven in de fundamenten van ons bedrijf: de partners. Kennis is macht die we zeker toepassen. Maar dan alleen om een heldere kijk op ons vak te forceren. En u...? U wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd...!
"We stuiten in de praktijk nogal eens op situaties waar "de koning" maar één oog heeft en derhalve alle perceptie van diepte mist...!"


 

 6 - Helder, duidelijk en direct

Ondanks onze flexibiliteit is het soms nodig zaken helder en duidelijk neer te zetten.... Uit te spreken. Soms is dat moeilijk. "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden" is wel héél kort door de bocht,  maar toch is dat in zo'n nauwe samenwerking essentieel. Dus doen we het, omdat het altijd in uw belang is. En dat staat boven alles.


 

 7 - Uit de doos

Procedures, methodes en voorschriften zijn onmiskenbaar belangrijk om complexe vraagstukken aan te vliegen. Die zaken hebben we dan ook wel op orde. Maar dan is er ineens iets aan de hand dat niet eerder beschreven is. Hoe inventief is je club dan...? Durven ze dan initiatief te nemen, gaan ze dan door tot het bittere eind...? "Uit de doos denken" noemen we dat. Niks is moeilijk, als je maar nadenkt, samenwerkt en vraagt. Gebruik maken van de kinetische energie, de cumulatieve ontwikkeling die zit in het momentum om je heen...!


 

 8 - Redundant

Onze vennotenstructuur waarborgt het behoud van kennis en slagvaardigheid. De maten Wanders en Horeman hebben notabene hun familienaam gekoppeld aan de waarden en normen van dit bedrijf. We kunnen en willen niet vluchten achter fancy namen. En... er is er altijd wel minimaal één beschikbaar voor u. Voor als er toch iets dwars zit, als er iets écht snel geregeld moet worden. Daarbij komt dat, door onze platte organisatie, zo'n beetje iedereen van alles op de hoogte is. En u...? U bent dus altijd in goede handen...!


 

 9 - Respect

Respect is een norm én een waarde. Respect voor u, uw bedrijf, uw medewerkers, uw tijd en uw investeringen. Wij beseffen ons donders goed dat wat wij kosten, u op de één of andere manier toch weer terug moet verdienen. Maar daar gaan we u dan ook weer mee helpen. Er ontstaan steeds meer diverse samenwerkingsverbanden met en tussen onze relaties en/of ons, die dan voor alle partijen weer een win-win resultaat hebben. Kortom... We denken mee...! Met u...!


 

 10 - Winst

Iedereen die bij ons werkt doet dat met veel plezier en passie. Wij horen vaak: "Fijn dat je van je werk je hobbie kan maken." Maar eerlijk is eerlijk: we verliezen natuurlijk de winst hierbij niet uit het oog. Overigens zetten wij het grootste deel hiervan in voor onderzoek en vooruitgang. En in onze beide datacenters die geheel van onszelf zijn. En daar plukt ú dan weer de vruchten van. Dat is nog eens win-win.

 
 
Hosting Solutions